20 marca 2018 r.

Przed nami realna i duża szansa na rozbudowę szkół zawodowych w Suwałkach. W najbliższym czasie wystąpimy o pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone na modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach. Przygotowane są dwa projekty o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Jeżeli uda nam się pozyskać dofinansowanie to obie inwestycje ruszą jeszcze w tym roku.

Wspomniane projekty to:

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez inwestycje w infrastrukturę Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach”. Koszt tego zadania szacujemy na 7 906 592,02 zł, a planowane dofinansowanie aż na 6 720 603,12 zł.

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”. Koszt drugiego projektu sięgnie 4.204.542,44 zł. Z unii Europejskiej chcielibyśmy pozyskać na ten cel 3.573.860,99zł.

Obecnie posiadamy gotową dokumentację budowlaną obu obiektów, obowiązujące pozwolenie na budowę, ogłosiliśmy przetargi na realizację obu inwestycji. W przypadku pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej zostaną one rozstrzygnięte, a prace budowlane zostaną zrealizowane do końca przyszłego roku.

Przedmiotem projektu w Zespole Szkół nr 6 jest budowa nowego budynku warsztatowego do praktycznej nauki zawodu. Obiekt będzie podzielony ogólnodostępnym korytarzem na 2 części: od wschodu mieścić się będą klasy branży mechanicznej, od zachodu branży drzewnej. Większość pomieszczeń posiadać będzie niezależne, bezpośrednie wejścia/wjazdy – głównie bramami segmentowymi.

Ponadto zaplanowano tam utworzenie pracowni dla 5 zawodów nauczanych w ZS nr 6 (technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, stolarz) i 3 nowych zawodów (kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej), w sumie aż 11 pracowni.

W przypadku inwestycji w Zespole Szkół Technicznych projekt obejmie rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2. Przebudowany obiekt będzie przeznaczony do realizowania zajęć z kształcenia praktycznego, przedmiotów branży budowlanej, odnawialnych źródeł energii i mechanicznej oraz jako ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W sumie powstanie 14 pracowni do praktycznej nauki zawodu, a budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Te inwestycje realizujemy, by dostosować warunki kształcenia w suwalskich placówkach do potrzeb prężnie rozwijającego się rynku pracy w Suwałkach. Tej pracy jest coraz więcej, a pracodawcy liczą na dobrze przygotowanych nowych pracowników. Obie inwestycje mają na celu to, by suwalska młodzież spełniła te oczekiwania i mogła od razu po skończeniu szkoły rozpocząć pracę w Suwałkach.

Top