10 stycznia 2017

Zakończył się kolejny rok. Był to dobry rok dla suwalskiej demografii. Urodziło się 772 nowych Suwalczan, zmarło 556 mieszkańców Suwałk. To oznacza, że po raz kolejny w Suwałkach został zanotowany dodatni – co więcej – rekordowy na przestrzeni ostatnich lat przyrost naturalny! Dla porównania w 2015 urodziło się 678 osób, zmarło 558 Suwalczan.

Optymizmem napawa też kwestia stopy bezrobocia. W 2016 roku średnie bezrobocie (wg. stanu na listopad 2016 r.) w Polsce wyniosło 8,2%. W województwie Podlaskim ta liczba to 10,2%, w Białymstoku 9,3%, w Łomży 12,3 %, a w Suwałkach bezrobocie wyniosło 8,5%.  Na koniec grudnia 2015r. w Suwałkach było 2379 osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2016r. 2013 osób. Oznacza to, że w ciągu roku liczba ta zmalała o 366 osób.

Poprzedni rok zakończył się też dobrze w kwestii przyszłości miasta. Rada Miejska w Suwałkach zatwierdziła bez większych sprzeciwów projekt budżetu miasta na rok 2017. Wydatki w wysokości 383 milionów złotych i dochody w kwocie 371 milionów złotych. Środki na oświatę na poziomie 133 milionów złotych, a na pomoc społeczną i pomoc rodzinie aż 102 miliony złotych. Inwestycje na ponad 45 milionów złotych. To budżet wyjściowy, który będzie z każdym miesiącem rozwijał się o kolejne pozycje i idące za tym miliony złotych.

Już początek roku pod tym względem będzie kluczowy. Właśnie złożyliśmy 4 wnioski na dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej. Staramy się o prawie 6 milionów złotych z Unii Europejskiej. Ogólna wartość inwestycji, które chcemy przeprowadzić dzięki temu dofinansowaniu to blisko 9,5 miliona złotych.

W lutym z kolei złożymy wnioski o dofinansowanie projektów drogowych: modernizację ul. Sejneńskiej oraz przebicie Sejneńskiej z nowym mostem nad Czarną Hańczą i przejściem pod torami w stronę ul. Utrata.

W najbliższych miesiącach rozstrzygnie się też kwestia związana z budową nowej hali widowiskowo sportowej przy ul. Zarzecze. Liczę, że na inwestycję wartą ponad 20 milionów złotych, uda nam się pozyskać przynamniej 10 milionów złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Stosowny wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w marcu.

Szacuję, że dzięki powyższym inwestycjom ogólne wydatki naszego miasta na inwestycje w 2017 roku wyniosą ponad 60 milionów złotych.

W styczniu natomiast złożę wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie pozwolenia na budowę pasa startowego w Suwałkach oraz wypracuję ostateczny model współfinansowania tej inwestycji przez jednego z przedsiębiorców, który zadeklarował wsparcie naszego miasta przy tej realizacji.

I nareszcie – obwodnica Suwałk.  Jeszcze w styczniu Wojewoda Podlaski powinien złożyć podpis pod pozwoleniem na jej budowę. To już ostatnia formalność. Po tym wykonawca – firma Budimex – będzie mogła rozpocząć prace przy budowie, na którą Państwo i ja tak bardzo czekamy!

Rok 2017 to dużo wyzwań inwestycyjnych ale też i społecznych. Wciąż nie pewna jest jeszcze kwestia chociażby reformy oświaty w naszym kraju. Zapewniam Państwa, że jeżeli zapadnie decyzja, że zostanie ona wprowadzona, dołożę wszelkich starań by przeprowadzić ją w Suwałkach jak najlepiej, mając na uwadze przede wszystkim troskę o uczniów, rodziców i nauczycieli!

Top